Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

BRC

BRC/ Globálna norma pre bezpečnosť potravín

(aktuálne platná 7. verzia)

vznikla s cieľom stanoviť bezpečnostné, kvalitatívne a prevádzkové kritériá, ktoré musí potravinársky výrobný závod splniť, aby zaistil súlad so všetkými požiadavkami v oblasti zákonných predpisov a ochrany spotrebiteľov. Formát a obsah normy je navrhnutý tak, aby uľahčil hodnotenie priestorov spoločnosti, jej prevádzkových systémov a postupov zo strany kompetentnej tretej strany - certifikačného orgánu - podľa požiadaviek normy.

Norma vždy mala za cieľ napomáhať plniť požiadavky legislatívy pre bezpečnosť potravín. Legislatíva týkajúca sa bezpečnosti potravín sa na celom svete líši v detailoch, ale všeobecne vyžaduje, aby potravinárske spoločnosti:

■ ■ zabezpečili prítomnosť podrobnej špecifikácie, ktorá je v súlade so zákonom a normami na zloženie a bezpečnosť  a so správnou hygienickou praxou;
■ ■ samé zabezpečili, že ich dodávatelia dokážu vyrobiť stanovený výrobok, splniť zákonné požiadavky a prevádzkovať
príslušné systémy kontroly procesu;
■ ■ občas navštevovali a v medziach možností kontrolovali spôsobilosť svojich dodávateľov alebo žiadali výsledky
akéhokoľvek iného auditu systému dodávateľa na tento účel;
■ ■ zriadili a prevádzkovali program skúšania, testovania alebo analýz výrobkov na základe hodnotenia rizika;
■ ■ monitorovali a konali na základe sťažností zákazníkov.
Globálna norma pre bezpečnosť potravín bola vyvinutá tak, aby spoločnostiam pomohla splniť tieto požiadavky.

Prijatie normy znamená pre potravinárske spoločnosti nasledovné výhody:
■ ■ Norma je medzinárodne uznávaná a prináša certifikáty a správy z procesu certifikácie, ktoré môžu prijať zákazníci ako náhradu svojich vlastných auditov, čím si šetrí čas a náklady.
■ ■ Poskytuje jedinú normu a protokol, ktorými sa riadi akreditovaný audit vykonaný nezávislými certifikačnými
orgánmi, čo umožňuje vierohodné, nezávislé hodnotenie systémov bezpečnosti a kvality potravín v danej spoločnosti.
■ ■ Umožňuje certifikovaným spoločnostiam zverejnenia vo verejnom Adresári BRC, čo umožňuje uznanie ich výsledkov a použitia logotypu pre marketingové účely.
■ ■ Má komplexný rozsah, pokrýva oblasti kvality, hygieny a bezpečnosti výrobkov.
■ ■ Zaoberá sa  zákonnými požiadavkami na  výrobu potravín a jeho zákazníkov. Spoločnosti môžu túto normu použiť
k tomu, aby zabezpečili, že ich dodávatelia používajú správne postupy riadenia bezpečnosti potravín.
■ ■ Poskytuje škálu variantov pre audit vrátane programov ohlásených a neohlásených auditov, ktoré vedú k uspokojeniu požiadaviek zákazníka a umožňujú spoločnostiam preukázať zhodu pomocou procesu, ktorý najlepšie zodpovedá ich prevádzke a zrelosti ich systémov bezpečnosti potravín.
■ ■ Vyžaduje priebežný dohľad a potvrdené sledovanie nápravných opatrení v prípade nezhôd s normou, tým sa zaistí
zavedenie systému vlastného zlepšovania kvality a bezpečnosti výrobkov.

 

Spoločnosť PPP PROFIT s.r.o.  Vám ponúka služby súvisiace s prípravou na certifikáciu a následným udržiavaním funkčného  manažérskeho systému.

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 07 január 2018 10:15

Kontakt

Poskytovateľ služieb:

PPP PROFIT s.r.o.
Švábska 6814/36
080 05 Prešov

IČO: 47099241
OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P
email: pppprofit@pppprofit.sk