Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

Ako systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 jednoducho zaviesť?

I. PRÍPRAVNÁ FÁZA SMK:

  • výber skúseného konzultanta/poradcu, ktorý pomôže podnikateľskému subjektu s vypracovaním kľúčových dokumentov SMK tak, aby minimálne narušili jestvujúce vnútorné kontrolné systémy, resp. aby tieto len pospájali a zastrešili príručkou kvality,
  • vypracovaná dokumentácia SMK a zavedenie systému do praxe musia byť jednoduché a pragmatické s dôrazom na zabezpečenie dokumentovaných postupov požadovaných normou ISO 9001 efektívnym spôsobom a s využitím už jestvujúcej dokumentácie a záznamov (bez akejkoľvek duplicity a zbytočnej byrokracie),
  • vyškolenie manažmentu a všetkých zamestnancov v problematike SMK,
  • pred samotným certifikačným auditom je nevyhnutné systém zaviesť a vykonať prvé preskúmanie manažmentom, ktoré vyhodnotí vstupy do preskúmania a pretaví ich do výstupov, ktoré budú záväzné pre manažment a nižšie stupne (podklady do prvého preskúmania sa musia čerpať zo systému, ktorý sa zavádza min. za obdobie troch mesiacov),

 

II. CERTIFIKAČNÁ FÁZA SMK:

  • vybrať vhodnú certifikačnú spoločnosť,
  • uzavrieť s certifikačnou spoločnosťou zmluvu,
  • realizovať certifikačný audit, ktorého výsledkom bude po úspešnom CA udelenie certifikátu Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

 

 

III. FÁZA UDRŽIAVANIA FUNKČNÉHO SMK:

  • vrcholový manažment zabezpečí aj prostredníctvom nižších riadiacich zložiek a výkonných zamestnancov kontinuálne plnenie požiadaviek nastaveného SMK a bude tento v pravidelných intervaloch podrobovať internému auditu v súlade s požiadavkou NORMY ISO 9001 odborne spôsobilým/kompetentným audítorom a následne aj preskúmaniu manažmentom,
  • čím dôslednejšie budú vykonávané interné audity, tým účinnejší bude SMK a dohľadové externé audity certifikačnej spoločnosti budú prebiehať plynule, bez zisťovania závažných nezhôd v systéme, pri plnení požiadaviek Normy ISO 9001.

 

Spoločnosť PPP PROFIT s.r.o.  Vám ponúka služby súvisiace s prípravou na certifikáciu a následným udržiavaním funkčného  manažérskeho systému.

Naposledy zmenené: nedeľa, 07 január 2018 10:25