Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore, pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín?

Je potrebné vedieť, že všetci prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú povinní zabezpečiť pre svojich zamestnancov pravidelné školenia  v zmysle požiadaviek platnej legislatívy a v rozsahu vykonávaných činností tak, aby personál mal vedomosti o činnostiach zodpovedajúcich jeho pracovnému zaradeniu so zameraním na uplatnenie požiadaviek platnej legislatívy a vnútorných kontrolných systémov prevádzkovateľa.

Potrebujete vyškoliť svojich zamestnancov pri nových požiadavkách legislatívy v oblasti potravinového práva podľa jednotlivých potravinárskych odvetví a pracovného zaradenia?

Školenia musia byť vecné, zamerané na konkrétne požiadavky súvisiace so špecifickým zameraním spoločnosti / potravinárskeho podniku a pracovným zaradením jednotlivých zamestnancov, podľa jednotlivých pozícií a vykonávaných činností – ušité na mieru (školenia pre manažment podnikov, školenia pre radových zamestnancov podľa ich pracovného zaradenia...) čo je jedným z predpokladov ich efektivity. Účelom školení  je na konkrétnych príkladoch z praxe aplikovať legislatívne požiadavky pre jednotlivé profesie, ktorých sa problematika týka.

Potrebujete vyškoliť nových zamestnancov?

Pri nástupe nových zamestnancov do potravinárskeho podniku je nevyhnutné ich vyškoliť na činnosti súvisiace s ich pracovným zaradením.

Potrebujete preškoliť svojich zamestnancov v rámci realizácie nápravných opatrení v systéme HACCP?

V praxi sa najčastejšie vyskytujú nedostatky (aj vo vyspelých potravinárskych podnikoch), práve  v tých najdôležitejších momentoch riadenia celého procesu produkcie alebo umiestňovania bezpečných potravín na trh a to pri realizácii nápravných opatrení, kde pretrvávajú nedostatočné vedomosti a praktické skúsenosti s realizáciou nápravných opatrení. Nápravné opatrenia sú realizované nedostatočne, alebo vôbec a to vo väčšine prípadov, práve v dôsledku nedostatočnej trénovanosti/školenia personálu. Uvedené nedostatky sú závažným problémom pri funkčnosti systémov HACCP.

 

Naposledy zmenené: štvrtok, 04 január 2018 12:06