Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

Manažérske systémy

< >

ISO 9001

Prečo je systém manažérstva kvality strašiakom?

ISO 22000

Ako získať certifikát systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000?

FSSC

Zabezpečíme vo vašej spoločnosti vykonanie nezávislých plánovaných aj mimoriadnych interných auditov.

IFS a IFS Logistic

Ako certifikovať systém manažérstva podľa noriem IFS logistic?

BRC

Siedme vydanie globálnej normy pre bezpečnosť potravín.

PPP PROFIT s.r.o.

Spoločnosť PPP PROFIT s.r.o. poskytuje poradenské služby v oblasti potravinového práva. Základom portfólia poskytovaných služieb, týkajúcich sa uplatňovania základných legislatívnych požiadaviek potravinového práva  EÚ a SR v praxi, je hlavne poskytovanie konzultáciíškolení, spracovanie / aktualizácia / revízia dokumentácie SHP a HACCP, ako aj poradenstvo v oblasti správneho práva pri uplatňovaní požiadaviek potravinového práva.

Projekt vznikol ako výsledok vývoja potravinového práva a jeho úlohou je poskytovanie komplexných služieb aj takého charakteru, ktoré sa v širšom meradle na Slovensku neposkytujú. Záujem potravinárskych podnikov o ponúkané služby je dôkazom toho, že ponuka spoločnosti pokrýva potreby prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a je odzrkadlením dôvery a doterajšej úspešnej spolupráce.

Spoločnosť poskytuje okrem služieb súvisiacich s uplatňovaním a aplikáciou požiadaviek potravinového práva EÚ a SR, aj služby súvisiace so zavádzaním, prípravou na certifikáciu a udržiavaním systémov manažérstva kvality podľa platných medzinárodných štandardov.

Naposledy zmenené: utorok, 04 január 2022 14:31

Kontakt

Poskytovateľ služieb:

PPP PROFIT s.r.o.
Švábska 6814/36
080 05 Prešov

IČO: 47099241
OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P
email: pppprofit@pppprofit.sk