Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete mať funkčný systém SHP a HACCP a preto potrebujete zabezpečovať interné overovacie kontroly alebo audity?

To, či je systém SHP a HACCP funkčný, je potrebné pravidelne overovať, pričom jednou z možností je vykonávanie komplexných interných overovacích kontrol alebo nezávislých auditov, ktoré odhalia nedostatky vo fungovaní systému, následne sa navrhnú nápravné, alebo sa doplnia aj nové preventívne opatrenia, čím sa celý systém dostane pod kontrolu a zavŕši sa tak spôsob jeho správneho fungovania. Toto je jeden z najdôležitejších postupov, ktorý je schopný komplexne posúdiť funkčnosť zavedeného  systému a odhaliť nedostatky v jeho fungovaní, včas  predchádzať chybám, nezhodám a nedostatkom kvality, alebo bezpečnosti potravín. Tým sa zároveň predíde tomu, aby tieto nedostatky identifikovali orgány úradnej kontroly potravín, ktoré sú pri ich zistení  povinné ukladať sankcie v súlade s platnou legislatívou.

Chcete, aby sme vo Vašom potravinárskom podniku vykonávali tieto overovacie interné kontroly / audity, čím si Vy zabezpečíte jednu zo základných požiadaviek potravinového práva: mať zavedený vnútorný kontrolný systém a zabezpečiť  overovanie jeho funkčnosti?

Vieme zabezpečiť pre Vás pravidelné vykonávanie týchto kontrol, resp. auditov, ktoré budú pilierom správneho fungovania Vašich vnútorných systémov SHP a HACCP.

Chcete, aby sme na interné overovacie kontroly vyškolili Vašich zamestnancov?

V prípade jednoduchých výrobných programov a v prípade zodpovedajúceho personálneho obsadenia spôsobilého pre vykonávanie interných kontrol/adekvátnych ľudských zdrojov je možnosť vyškolenia Vašich zamestnancov na tieto účely.

 

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 07 január 2018 09:25

Kontakt

Poskytovateľ služieb:

PPP PROFIT s.r.o.
Švábska 6814/36
080 05 Prešov

IČO: 47099241
OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P
email: pppprofit@pppprofit.sk