Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

Prečo je systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 strašiakom?

Čo spôsobuje, že je zavádzanie, certifikácia a udržiavanie SMK podľa ISO 9001, pre podnikateľov strašiakom?

Je to preto, že:

  • nedostatok skúseností v začiatkoch zavádzania SMK podľa ISO 9001 spôsobil budovanie neprimerane prebujnelej dokumentácie, tvorbu zbytočne komplikovaných a neefektívnych systémov, ktoré často manažment a zamestnancov podnikov zbytočne zamestnávali a vo vedomí manažmentu a zamestnancov sa tým strácal skutočný prínos funkčného SMK,
  • chyby v procese zavádzania SMK spôsobili, že vrcholový manažment nie je presvedčený o jeho pozitívnych aspektoch a nepozná jeho skutočný prínos,
  • neefektívny je pre podnikateľov aj taký SMK, ktorý nekladie dostatočný dôraz na otázky zlepšovania,
  • nekorektný a nepragmatický prístup audítorov certifikačného orgánu,
  • neefektívny SMK je pre vrcholový manažment v konečnom dôsledku aj taký, ktorý nezaznamenal žiaden významný prínos tak v rámci interných štruktúr, ako aj v rámci externej prezentácie spoločnosti v podobe konkrétnych, preukázateľných výsledkov
  • ak je SMK nastavený zle, formálne, alebo komplikovane a neposkytuje vrcholovému manažmentu jednoduché a konkrétne výstupy, ktoré by mu slúžili ako podklad pre prijatie účinných nápravných alebo preventívnych opatrení v záujme kvality produktu a zvyšovania prosperity konkrétnych podnikateľských aktivít,

Aby nebol SMK podľa ISO 9001 pre podnikateľov strašiakom, ale prínosom, musí byť:

  • nastavený - vybudovaný v intenciách platnej legislatívy a podľa požiadaviek NORMY ISO 9001 s uplatnením pragmatického prístupu a efektívnymi administratívnymi požiadavkami potrebnými pre jeho funkčnosť a udržiavanie,
  • svojou funkčnosťou musí preukázateľne priaznivo ovplyvňovať kvalitu vyrábaných produktov, alebo poskytovaných služieb a neustále zabezpečovať jej rast
  • byť prínosom v ekonomickej, riadiacej a marketingovej oblasti,
  • pre certifikáciu SMK podľa ISO 9001 je potrebné vybrať takú certifikačnú spoločnosť, ktorá má na trhu tradíciu, bohaté skúsenosti, kompetentných audítorov a je zárukou, že ňou vykonávané certifikačné audity a následný dohľad budú pre podnikateľské subjekty významnou pridanou hodnotou
Naposledy zmenené: pondelok, 18 január 2016 20:29