Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu Správnej hygienickej praxe (SHP), HACCP alebo prevádzkový poriadok pre novú, alebo existujúcu prevádzku?

Spoločnosť poskytuje spracovanie dokumentácie SHP a HACCP, ktorá zohľadní požiadavky platnej legislatívy a podmienky Vašej prevádzky pokiaľ ide o konkrétny druh vykonávanej činnosti a jej rozsah (SHP a HACCP ušité na mieru), ktoré analyzujú konkrétne špecifické nebezpečenstvá a riziká.

Potrebujete aktualizovať/revidovať Vašu dokumentáciu?

Pri každej zmene výrobného programu/rozšírení činnosti ako aj pri všetkých legislatívnych zmenách, ktoré významne ovplyvňujú postupy a stanovené limity uvedené v dokumentácii je potrebné dokumentáciu aktualizovať a doplniť o zmenené podmienky, rozsah činností a/alebo súvisiace legislatívne požiadavky.

 

 

Naposledy zmenené: streda, 20 jún 2018 11:08

Kontakt

Poskytovateľ služieb:

PPP PROFIT s.r.o.
Švábska 6814/36
080 05 Prešov

IČO: 47099241
OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P
email: pppprofit@pppprofit.sk