Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Ak neviete ako môžete reagovať na začatie správneho konania a informovať správny orgán o prijatých opatreniach, alebo máte doplňujúce podklady týkajúce sa veci, dostanete odporúčania ako je najvhodnejšie postupovať.

Nechcete platiť vysoké pokuty, ak si myslíte, že sú neopodstatnené?

Ak máte pochybnosť o správnosti postupu správneho orgánu, na základe čoho Vám hrozia sankcie, táto služba ponúka aj návrh možných riešení  a prípadné posúdenie korektného/nekorektného postupu správneho orgánu,  po predložení a následnom preskúmaní listinných dôkazov/dokumentácie, súvisiacej s predmetom konania/ vecou.

Potrebujete poradiť ako ďalej ak už ste rozhodnutie s pokutou a opatreniami dostali? Viete čo ďalej ? Ako zabrániť pokute, ak bola uložená nezákonne?

Podobne ako v predchádzajúcom prípade je potrebné predložiť kompletný spisový materiál zo správneho konania, ktorý bude preskúmaný a vyhodnotený. Závery preskúmania predložených podkladov buď potvrdia postup správneho orgánu, alebo, ak to bude dôvodné, bude navrhnutý odporúčaný postup účastníka konania, ak je možnosť rozhodnutie správneho orgánu napadnúť.

Poznáte všetky možnosti, ako sa v týchto prípadoch úspešne brániť a byť plnohodnotným partnerom pri konaniach s orgánmi úradnej kontroly potravín?

Možnosť reagovať na výsledky úradných kontrol potravín je počas celého priebehu konania počnúc samotnou úradnou kontrolou, cez vyjadrenie k začatiu správneho konania až po odvolanie atď.

Viete o tom, že možností v tomto smere je veľa, len Vy o nich neviete?

Veľa možností a postupov je aj vtedy, ak je rozhodnutie už právoplatné a Vy ste pokutu už zaplatili. Po opakovanom preskúmaní rozhodnutia správneho orgánu, je možné po doplnení dokazovania, ak to bude opodstatnené, dosiahnuť zrušenie, alebo opravu pôvodného rozhodnutia.

 

Naposledy zmenené: štvrtok, 11 október 2018 21:02

Kontakt

Poskytovateľ služieb:

PPP PROFIT s.r.o.
Švábska 6814/36
080 05 Prešov

IČO: 47099241
OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P
email: pppprofit@pppprofit.sk